woensdag 11 maart 2015

Muren van grote blokken. Deel 8.Muren e.d. Deel 8.

Muren van grote blokken.
==================
Uiteindelijk gaan de Feniciërs en Puniërs over tot het gebruik van enorme blokken, die men zodanig aanpast, dat zij als een mozaiek in elkaar passen. Bijvoorbeeld te Carteia in Spanje, in Lixus op de Mauretaanse kust en te Nora op Sardinië.
Soms laat de bewerking aan de zijkant van de bewerkte rechthoekige blokken te wensen over, zoals hier te Toscanos op de zuidkust van Spanje.
D.Baramki, Phoenicia and the Phoenicians, p.102:
“City-walls during the Iron Age were built of large blocks of squared stones about 2.0 meters long, 1.50 meters high and at least 1.0 meters deep. Examples of these may still be seen at Aradus and Tyre.”

De mooie rechthoekige stenen vormen veelal de basis, waarop andere meer onregelmatige stenen een plaats vinden, zoals te zien is bij Motya. In dat specifieke geval ligt er achter deze buitenmuur een andere binnenmuur. De tussenruimte werd opgevuld met puin. Op deze manier worden er weer verschillende bouwwijzen met elkaar verbonden.
Rechthoekige stenen kunnen ook dwars op de muur geplaatst worden, zoals te zien is bij Toscanos.

D.Harden, The Phoenicians. P.125:
“Walls were often covered with stucco. The walls were of brick or clay on a substructure of stone and were coated with pitch for weather-proofing.”


Walls and the like. Part 8.

Walls of large blocks.
==================
Eventually the Phoenicians and Punics made use of huge blocks, which one adapts so that they fit like a mosaic together. Examples: Castillo de Dona blanca Spain, Lixus on the Mauritanian coast and Nora in Sardinia.
Sometimes the adaption of the blocks on the sides are meagre, as can be seen here at Toscanos on the south coast of Spain.
A little good climber will not have much trouble getting this barrier.

D.Baramki, Phoenicia and the Phoenicians, p.102:
“City-walls during the Iron Age were built of large blocks of squared stones about 2.0 meters long, 1.50 meters high and at least 1.0 meters deep. Examples of these may still be seen at Aradus and Tyre.”

The beautiful rectangular stones usually form the basis on which other more irregular stones find a place, as seen at Motya. In that particular case, is behind this outside wall another inner wall. The intermediate space was filled up with debris. In this way, there are different methods of construction again connected to each other.
Rectangular stones can also be laid transversal in the wall, as shown in Toscanos.

D.Harden, The Phoenicians. P.125:
“Walls were often covered with stucco. The walls were of brick or clay on a substructure of stone and were coated with pitch for weather-proofing.”