woensdag 4 maart 2015

Muren, poorten, torens e.d. Deel 4.Raamwerk techniek of afleidingen daarvan.
===============================
In de catalogus I Fenici uit 1988 wordt onder het hoofdstuk “City planning and Architecture” de raamwerk techniek op de bladzijden 267 en 271 als volgt voor Motya en Soluntum beschreven:
“ The houses show the characteristic framework technique and the typically Punic arrangement of rooms around a central courtyard. In Motya we see upright orthostats alternating with spaces filled in with rubble.”
In een duitse vertaling “Die Karthager” by S.Moscati wordt er op blz 66 de techniek aldus beschreven:
“Die Mauren sind gekennzeichnet durch die “Rahmen-Bauweise”, d.h. die Zwischenräume zwischen zwei in bestimmten Abstäanden aufgestellten Monolithen sind mit kleineren Gesteinbrocken ausgefüllt sowie durch vorspringende Türme and Kasematten und durch zur Landseite hin angelegte hintereinander liegende Wälle, wenn die Stadt mit den Festland verbunden ist and damit von dort die grösste Gefahr droht.”
Soms volstaat men met alleen aan de buitenkant van de muur grotere stenen te plaatsen en om dan het middenstuk op te vullen met het kleinere materiaal, zoals een voorbeeld uit Kerkouane laat zien.

Framework technique or derivations thereof.
===============================
In the catalog I Fenici 1988 is described in the chapter "City Planning and Architecture" the framework technique on pages 267 and 271 as follows for Motya and Soluntum:
“ The houses show the characteristic framework technique and the typically Punic arrangement of rooms around a central courtyard. In Motya we see upright orthostats alternating with spaces filled in with rubble.”

In a German translation of I Cartaginesi by S.Moscati is the technique explained on page 66. Here is the translation in English:
"The walls are characterized by the " frame construction ", that is: the spaces between two at intervals established monoliths are filled with small rocks and protected by projecting towers and the casemates on the land side behind other walls, if the city is connected to the mainland and so then threatened with the greatest danger. "

Sometimes it is sufficient to place only on the outside of the wall the larger stones and then to fill in the middle part with the smaller material. Such shows an example from Kerkouane.