dinsdag 17 maart 2015

Muren, poorten, torens e.d SAMENVATTING

Samenvatting
==========
Eigenlijk gebruiken de Feniciërs en hun nazaten elke mogelijke techniek om met name hun muren te bouwen. Van eenvoudig een hoop onbewerkte stenen op een hoop gooien tot de prachtige rechthoekige grote blokken, die passend op elkaar gestapeld worden.
Daartussen in zitten dan nog o.a. de volgende overgangstechnieken:
- platte stenen afwisselend op elkaar leggen;
- ‘pier-and-rubble’ techniek= verticale pilaren met daartussen veel klein materiaal.
Deze laatste techniek komt veel voor.
Soms wordt ook een combinatie van verschillende bouwtechnieken gebruikt. Het is maar wat de plaatselijke mogelijkheden te bieden hadden. Ze waren niet zoals de Grieken, die het landschap aanpasten naar hun wensen door er kunstmatige havens aan te leggen. Ze waren niet zoals de Romeinen, die over grote afstanden grote blokken marmer lieten aanvoeren voor hun steden. Carthago vormt daarop een uitzondering, want die stad liet van de punt van Kaap Bon grote blokken steen aanvoeren voor haar muren. Maar in het algemeen schikten de Feniciërs en hun nazaten zich aan de omstandigheden, die het landschap hen verschafte.
Welke techniek gekozen wordt hangt af van de tijd en de beschikbaarheid aan materiaal in de omgeving. Ook werden materialen van andere volken gebruikt. Dit betreft vooral hergebruik van megalithische stenen.

Walls etc.
Resume
==========
Actually, the Phoenicians and their descendants use every possible technique, in particular to build their walls. From simple lump exposed stone in a heap to the beautiful large rectangular blocks, fitting stacked.
In between are still among others, the following transitional techniques:
- Flat stones alternately on one another;
- "Pier-and-rubble technique = vertical pillars between which many small equipment.
This last technique is common.
Sometimes it is also used a combination of different techniques. It's just what had to offer at the local level. They were not like the Greeks, who adapted the landscape to their needs by placing artificial harbours. They were not like the Romans, who were supplying marble over large distances in large blocks for their cities. Carthage is an exception, because this city did transport from the point of Cape Bon large blocks of stone for its walls. But generally ranked the Phoenicians and their descendants to conditions, which gave them the landscape.
Whatever technique is chosen depends on the time and the availability of material in the environment. Materials of the other nations were used. This mainly concerns the reuse of megalithic stones.

END