donderdag 22 januari 2015

Wegwijs4

Zo komt deze wegwijzer weer terug bij het begin:
Feniciografologie.
P.Veyne: Niets is verder van ons verwijderd dan deze antieke beschaving. Zij is exotisch. Zij is afgeschaft en de voorwerpen voortkomend uit de opgravingen zijn net zo verbazingwekkend als meteoorstenen. Het weinige, dat ons via de erfenis van Rome heeft bereikt, is in een sterk verwaterde vorm tot ons gekomen en ten koste van vele herinterpretaties. Tussen de Romeinen en onze beschaving is een kloof geslagen door het Christendom, door technische, wetenschappelijke en economische revoluties, maar vooral door onze eigen beschaving.

Als U zich nu toch gaat verdiepen in de Fenicische en Punische nalatenschap, ondanks deze misschien niet al te stimulerende wegwijzer, trap dan niet in de volgende valkuilen:
-         Pak niet zomaar een klassiek boekwerk. Livius is bijvoorbeeld keurig vertaald in het Nederlands, maar juist hij heeft ook toen al mis-informatie opgenomen in zijn fameuze boekwerk “van het begin van de stad”. De aantallen, die Livius noemt, moeten nog al eens met een flinke korrel zout genomen worden. Ook bij zijn aangehaalde citaten over gesprekken en toespraken kunnen veel vraagtekens geplaatst worden. Verder zit hij waarschijnlijk niet helemaal goed met zijn chronologie.
-         Vermijdt boeken met pakkende titels, want een goede kans, dat er weer een niet door enige bewijs gedragen theorie wordt gepresenteerd. De plaats Zimbabwe in het vroegere Rhodesië is daar een goed voorbeeld van. Zodra de eerste blanke daar verscheen, zijn er talloze boekwerken verschenen, die moesten onderbouwen, dat in ieder geval de negerbevolking dit bouwwerk nooit kon hebben opgericht.

Zimbabwe.
De opgraving in 1932 toonde aan, dat het bouwwerk door de Karanga tussen 1000 en 1600 n.C werd opgericht. En dus niet de Feniciërs, Romeinen of Joden.
        80.13.‑   Zimbabwe     Mr.Dowling's Electronic Passport
Er staan op internet soms best wel goede zaken, maar pas op voor de mis-informatie.
-         Duik dus niet zo maar op het INTERNET!

Internetmist

Het is allemaal een beetje teleurstellend, wat je op het Internet tegenkomt. Uitzonderingen daarop zijn een paar goede boekaankondigingen. De meeste publicaties bevatten storende kleine en grote fouten. Veel foutjes hadden ook gemakkelijk vermeden kunnen worden bij een serieuze verdieping in de “Fenicische zaken”. Een enkele keer komt er echter ook verrassende informatie naar boven, waarvan je denkt: dat moet even goed nagekeken worden. Je moet echter goed het kaf van het koren kunnen scheiden. Veelal zijn de plaatjes wel mooi, maar is de begeleidende tekst niet altijd optimaal te noemen.
Een kleine rondgang, waarbij alleen op het trefwoord Phoenicians werd gezocht:

Volgens Will Raokaoe.
Toen ik keek waren er al 49.120 bezoekers voor mij geweest. Die kregen merkwaardige en onbegrijpelijke informatie over –25% oorlogsolifanten en +65% katapult-triremes bijvoorbeeld.
        80.1.‑    Age of Empires ‑ Phoenician Civilization
             Will's Age of Kings

Spanje in de Britannica Encyplopedia.
Pre-Romeins Spanje kende in de bronstijd reeds diverse welvarende gemeenschappen op het moment, dat de Feniciërs aankwamen. Dit was met name het geval in de Almeria streek (El Argar + El Oficio). Utica blijkt dan opeens al in 1178 v.C gesticht te zijn en Cadiz in 1100 v.C. Andere verkeerde informatie is, dat Hamilcar Barca in 228 een nieuwe hoofdstad stichtte: Cartago Nova en dat hij in 206 een zware nederlaag tegen de Romeinen leed. De man was al in 228 overleden!!!! Wellicht informatie, die verkeerd uit de encyclopedie is overgenomen.
Fenicisch scheepswrak te El Sec (Palma de Mallaorca) met maalstenen, koperbaren en Griekse keramiek, waarop de inscripties:
MLQRT’BD = slaaf van Melqart >> beter is: Melqart dient!
B’HLM = Baal is genadig >> verwisseling met B ‘ LHMn??? Beide lettercombinaties komen bijvoorbeeld bij Krahmalkov in zijn voortreffelijke woordenboek niet voor.
Merkwaardig dat dit scheepswrak mij niet bekend is geworden uit de doorgenomen literatuur!
        80.2.‑    Spain ‑ History       britannica.com

De oude Feniciërs.
De Libanees-Amerikaanse associatie maakt een redelijk overzicht, maar toch staan er weer een paar onvolkomenheden in, zoals:
-         Baalbek is niet in eerste instantie door de Feniciërs tot zijn grootsheid gebracht.
-         De Feniciërs brachten hun alfabet niet alleen tot het oostelijke gebied van de Middellandse zee, maar tot het gehele gebied van die zee en zelfs daarbuiten.
-         De stad Arvad wordt per abuis Arqad genoemd.
-         Herodotus memoreert in 4.43 geen Carthager Sataspes. Dit was een Pers.
Op de rand: Keltische groepjes in Ierland zouden een Afrikaans alfabet gebruiken (Book of Ballymote). Pat Remler maakt nogal wat foutjes en neemt dubieuze bronnen op in zijn overzicht.
        80.3.‑    The Ancient Phoenicians  Saint Maron Parish of Cleveland

Volgens Comptons Encyclopedia.
Het begint al slecht met de opmerking, dat de Fenicische zeelui 2500 jaar geleden de Middellandse zee opgingen. Dat moet dus 3000 jaar geleden zijn. Het eindigt ook slecht met het noemen van de god Moloch.  Dat is geen god, maar de naam voor een gebruik! Wel is er een mooie afbeelding bijgevoegd van een gouden schaal met een jachtscène erop.
        80.4.‑    Phoenicians
             Compton's Encyclopedia Online ‑ The Learning Company

Volgens Startfishnet.
Deze neemt de tekst van Comptons gewoon over met de fouten of gebeurt het net andersom? Het is even erg. Wel een mooie afbeelding van een beeldje: ruiter en paard.
        80.5.‑    Phoenicians ‑ Carthage   History/civ ‑ Starfishnet


Hettieten en Feniciërs.
Leraren krijgen informatie voorgeschoteld, die ze aan hun leerlingen gaan doorgeven. Sommige stellingen zijn echter zeer te betwijfelen:
De Hettieten werden niet door de Assyriërs maar door de Zeevolken opgerold.
Er waren nauwelijks natuurlijke havens aan de Libanonkust. Tyrus, Sidon en Arvad maakten kunstmatige havens!
De mogelijkheid van het bereiken van Amerika wordt opgevoerd.
Het Fenicische alfabet was NIET gebaseerd op klinkers!
        80.11.‑   The Hittites and Phoenicians
             Highschool teachers programma

Volgens Dowling.
Ook in deze publicatie op het internet komen we een aantal zo gemakkelijk vermijdbare foutjes tegen:
-         het is maar de vraag of de Feniciërs zelf het alfabet uitvonden;
-         Puncia was NIET de naam van Carthago bij de Romeinen en evenmin Punica als het een typefout betreft;
-         De eerste Punische oorlog begon niet in 328 v.C;
-         De tweede Punische oorlog eindigde NIET in 204 v.C.
        80.12.‑   The Phoenicians and Carthage
             Mr.Dowling's Electronic Passport

Australië even in beeld.
Bryce Barker ontzenuwt een proefballonnetje uit Queensland. Val Osborn suggereert een Fenicische aanwezigheid te Freshwater Point.
        80.16.‑   Phoenicians in Queensland
             Radio National, Ph.Adams: 20‑07‑2000


Volgens RAGZ-International.
Het begin van deze internetpublicatie is vrijwel gelijk aan 80.4 met dezelfde foutjes. Bovendien wordt gesteld, dat de Feniciërs met het syllabisch schrift kwamen. Dat is niet juist. Zij hebben juist een uit het syllabisch schrift ontwikkeld alfabetisch schrift verspreid. Van de lettergreep naar de betekenis per letter dus!  Het artikel gaat verder met vragen en stellingen over de herkomst. Dat de Feniciërs al in c.3000 te Libanon aankwamen is hoogst twijfelachtig. Dit waren in feite de Kanaanieten. Vervolgens wordt het traject van de geschiedenis in het 1e millennium redelijk goed doorlopen, zij het met het merkwaardige tussenvoegsel betreffende Mapen en zijn zus Myrra van Sidon. Hun vader is Elibar, een bekwaam timmerman, die scheepshout, kistjes en houten speelgoed maakt. Elibar gaat op pad om aan de 2e tempel te Jeruzalem te gaan werken.
        80.21.‑   The Phoenicians
             Ragz‑International

Ask dr.Dig.
Dit stelt nauwelijks iets voor: Canaan, 9e eeuw, Necho 606, om Afrika.
        80.22.‑   Ask dr.Dig:How far did the Phoenicians go?
             Archeological Institute of America AIA

Fenicische goden.
Afbeeldingen van Melqart (de Kanaanietische stormgod??), Aštarte (aardmoedergodin?) en Adon (een jonge god herboren). Overigens slechts 3 van de 89 “slides” heb ik pas uitgeprint en dan al genoeg vraagtekens. De plaatjes zijn echter zeer mooi. Nu nog een goede beschrijving erbij.
        80.23.‑   Living next tot the Phoenicians & the Philistines
             afbeeldingen van Baal, Astarte?, Adon

Volgens het EMUSEUM.
De Feniciërs worden onder ‘Ancient Greek Civilizations’ gerangschikt. Hun vestiging wordt al op c.2500 v.C ingeschat. Er wordt gesproken over een Fenicisch rijk, maar dat is er nooit geweest. Na 64 zou de naam Fenicië zijn verdwenen. Ook al niet waar!
        80.25.‑   EMUSEUM
                  ‑Ancient Greek Civilizations: The Phoenicians

Emailcorrespondentie.
Russell Gmyrken reageert op een internetpublicatie van ORION t.a.v. de Joden Samaritanen. Een engel leert Abraham om te lezen en te spreken in het Hebreeuws, de verloren taal van de schepping. Enoch schijnt de astrologie ontdekt te hebben en dit te hebben doorgegeven van de Feniciërs naar de Grieken. Joden en Samaritanen claimen de uitvinding van het schrift, maar dat is nationalistische prietpraat.
        80.28.‑   Re: orion Phoenicians & Greeks
             gaat over: Joden en Samaritanen * schrift
             Russell Gmirkin

Feniciërs en Ligurië.
Het Grifo.net beweert, dat de Feniciërs kolonies in Ligurië hadden. Het enige wat bewezen is, is de invasie door Mago in 205 v.C. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op het schrift en dat zit wel redelijk in elkaar. Op het eind de claim van de 1e precolumbische exploratie en geschriften uit Oklahoma is weer helemaal op de rand of zelfs er overheen.
        80.29.‑   Phoenicia
             Grifo net / Genova/Ligury

Gloria Farley.
Het boek “In plain sight” van de Epigraphic Society stelt, dat er voor Columbus al geschriften uit de oude wereld in Amerika ronddwarrelden.  Er worden 338 “bewijzen” gepresenteerd. Melungeons, Olmeken etc.
        80.30.‑   In Plain Sight ‑ Old World Records in Ancient America
             Gloria Farley

Encyclopedia Britannica.
Weer hetzelfde als bij 80.3 en 80.20. En zo sluipt de foutieve informatie door Internet heen en zet vele mensen op het verkeerde been.
        80.31.‑   Phoenicians
             Encyclopedia Britannica Intermediate


De Afrikaanse aanwezigheid.
Herodotus stelt reeds, dat de Colchiërs eigenlijk Egyptenaren waren. St.Jerome heeft het over het 2e Etheopië. Volgens de bijbel zijn de Kanaanieten, Etheopiërs en Egyptenaren Afrikaanse volken. De Hamieten worden gelijk gesteld met de negerbevolking van Afrika. Erg kort door de bocht verhaal.

        80.32.‑   Colchians, Phoenicians and Canaanites
             The African presence in classical West Asian Civilizations
             Runoko Rashidi

Van oude tijden.
Een zeer korte internetpublicatie, waarin geen grote fouten. Alleen het geografisch determinisme sluipt er in. Men kan echter niet goed rekenen. De eventuele omzeiling van Afrika vond niet 1000 jaar voor de Portugezen plaats, maar 2000 jaar! Wel een mooi plaatje van een Romeinse tempel in het bergdorp Bayt Miri.
        80.33.‑   Lebanon History = Ancient Times
             The Phoenicians          Leb.org

De claim van Val Osborne.
De Feniciërs zouden Australië hebben bereikt. Allemaal een beetje te ver gezocht. Zie ook 80.16.
        80.34.‑   Australian Says Ancient Phoenicians Made it Down Under
             Warren Singh‑Barlett ‑ Ancient Mysteries Index
             TopCities.com

Brazilië.
Controversiële stellingen:
-         de mid-Atlantische rug is het restant van Atlantis;
-         str.van Gibraltar = zuilen van Melqart;
-         Feniciërs bereikten Engeland;
-         Feniciërs in Brazilië.
a.Pensiva meer met scheepshellingen en Fenicische werktuigen.
Onderzocht door R.Lopes in 20-er jaren
b.Estremoz meer aan een 11 km lang kanaal met het dorp Touro. Hier zijn inscripties gevonden, die verwijzen naar de koningen van Sidon en Tyrus in de periode 887-856. L.Schwennhagen.
c.Ongepubliceerde inscripties van A.Frot.
d.Pedra da Gavea: inscriptie > Hier Badezir, koning van Tyrus, de oudste zoon van Jetbaal.
e.Pao de Acucar: 4 Fenicische letters?.
f.theoriën over de Amazone en Indianenstammen. Het gaat over de rand.
        81.1.‑         Phoenicians in Brazil BC           Christian da C.Karam, Porto Alegre, Brazil
                  Onderdeel van 'A Bequest Unearthed'


De tin mijnen van Cornwall.
Met behulp van tin kan men brons maken. De tineilanden worden genoemd door Herodotos (445), Pytheas (352-323), Polybios (160). Herodotos heeft het over de Cassiteriden en Diodoros noemt het eiland Ictis. Tegenwoordig denkt men dat dit Mount St.Michael of Falmouth is. Vandaar ging het tin naar Morlais en verder over land naar Marseille. Tot zover is het goed te volgen, maar dan wordt er een verbinding gelegd, die twijfelachtig op zijn minst is.
Was Joseph van Arimathea een tinhandelaar?
Hij zou zich in Glastonbury gevestigd hebben. Het is het begin van het christendom in Engeland. Ver gezocht om dit aan de tinmijnen te koppelen.
        81.4.‑         Britain, Phoenicia's Secret Treasure and its conversion to Christianity
                  Joseph of Arimatheo & the Legendary Tin Mines of Cornwall
                  Salim George Khalaf              Onderdeel van 'A Bequest Unearthed'

Zendelingen van een beschaving.
Een merkwaardige theorie over de oorsprong van de Feniciërs: al in 3000 v.C woonachtig(???) en afkomstig uit India of volgens Ierse overlevering van de Skythen. De Skythische koning Phoeniusa Farsa zou het land hebben laten bevolken en noemde het land: de zoon van Phoeniusa.
Andere uitspraak:De Feniciërs waren de eersten na de Joden, die het Christendom omarmden.
        81.6.‑         Missionaries of Civilisation
                  Salim George Khalaf               Onderdeel van 'A Bequest Unearthed'

De Bengaalse oorsprong.
De Rig Vedda is een Indiaas verhaal. Hierop gebaseerd tracht Rajeswar Gupta de Fenicische oorsprong aan te tonen. Het begon met een oorlog over een kudde tussen de Indische Ariërs en de Feniciërs. Die laatsten leven in delen van Afganistan en India. Verdreven naar Arabië en de Rode zee. Vroeger was er een verbinding tussen de Middellandse zee en de Rode zee. Die droogde op en dus verdween ook het contact met India. Poging om te verklaren, dat de in de Rig Vedda genoemde PANI = Feniciërs. SARAMA in de Sukta zou een Fenicische vrouw zijn. Pani zou ook handelaar betekenen. Echte bewijsvoering is er echter niet.
        81.7.‑         The Rig Veda
                  A History Showing how the Phoenicians had their earliest home    in India >>> A Bengali Essay on the Subject by Rajeswar Gupta.
                  Salim George Khalaf              Onderdeel van 'A Bequest Unearthed'

En zo kan ik  nog uren proberen door te gaan met U voor te lichten. Het is ondoenlijk bij al die mist, die al neergedaald is over de werkelijke juiste informatie. Tot die conclusie kwam Philo van Byblos ook al toen hij zijn Fenicische geschiedenis schreef in de 1e eeuw na Chr en zich erover beklaagde, dat de Grieken zoveel verkeerde en verwrongen informatie de wereld in hadden gezonden.

RPS
De schrijver
H.R.van Diessen
03-12-2003
Herzien 16-07-2005