donderdag 3 december 2015

Mausolea

MAUSOLEA


Punische monumenten.
In het achterland van Carthago zijn ooit grootse monumenten opgericht. Ze zijn vrijwel alle verwoest, maar uit de fundamenten en de erom heen liggende brokstukken kon toch in grote lijnen het uiterlijk van deze monumenten worden gerconstrueerd. De lokaties zijn Thugga, Ksar Chenann, Ksar Rouhaha, Mactaris, Hr.Djaouf, ‘Souma’van Kroub. Bovendien zijn in de necropool van Kerkouane te Djebel Mlezza schilderingen teruggevonden, waarop diverse mausolea zijn afgebeeld. Ook te Sidi Ali Djebali en aan de Oued Séjenane vinden we dergelijke tekeningen.
4.2.Un monument inconnue
       punique{hr Djaouf}    C.Poinssot/J.W.Salomonson
       d'après les papiers inédits                                           + "Chapiteaux" uit:
       du comte C.Borgia              Thuburbo majus,Chaoud el batan, Villaricos,Carthago,Kerkouane, hr.Djaouf,Guelaat bou Aftan,                                                                       Tipasa,Ain el Aria,Aquae   Thibilitanae,Dj.Mlezza,Thugga,   Agbia,hr.Brjeb,Musti,Ksar   Chennan,Ksar Rouhaha,Bulla Regia,                                                                  Thuburnica,Gigthi,Cirta,Motya]

Het mausoleum.
Het meest imposante staat te Sabratha en wordt beschreven door A.di Vita.
Er zijn Egyptische en Hellenistische invloeden.
     ‑La conception du mausolée  chez les Puniques et   Numides                C.Picard        

Henchir Djaouf.
De ontdekker van de ruïne is Borgia in 1815 na Chr. Hij noemde het Gasser of Gussur (=het kasteel of de kastelen). Daarbinnen vond hij een monument met de inscriptie EGREGORIUM/XIII. Later zal blijken, dat het hier moet gaan om Hr.Djaouf even ten zuiden van Zaghouan. Borgia heeft hier ook een mausoleum ontdekt, dat hij als Punisch beschreef. In 1963 na Chr. doen Poinssot en Salomonson de expeditie over en vinden o.a. nog diverse eolische kapitelen.
23.7 Henchir Djaouf        C.Poinssot & J.W.Salomonson    Oudheidkundige Mededelingen
         un monument inconnue                                                 XLIV 1963, blz 60 e.v.


Mausoleums
=========
Punic monuments.
In the hinterland of Carthage ever erected grand monuments. They are virtually all destroyed, but the fundamentals and the surrounding landscape debris could still be broadly reconstructed the appearance of these monuments. The locations are Dougga, Chenann Ksar, Ksar Rouhaha, Mactaris, Hr.Djaouf, "Souma'van Kroub. Furthermore, were found in the necropolis of Kerkouane to Djebel Mlezza paintings, which depicted various mausoleums. Also in Sidi Ali Djebali and on the Oued Séjenane we find such drawings.
Bibl.:Un monument inconnue punique {HR.Djaouf} C.Poinssot Djaouf / J.W.Salomonson
       d'après les papiers inédits + "Chapiteaux" from: du comte C.Borgia.
Thuburbo majus, Chaoud el batan, Carthage, Kerkouane, hr.Djaouf, Guelaat bou Aftan, Tipasa, Ain el Aria, Aquae Thibilitanae, Dj.Mlezza, Dougga, Agbia, hr.Brjeb, Musti, Ksar Chennan, Ksar Rouhaha, Bulla Regia, Thuburnica, Gigthi, Cirta.

The mausoleum.
The most imposing is in Sabratha and is described by A.Di Vita.
There are Egyptian and Hellenistic influences.
 Bibl.:La conception du Mausolée chez les Puniques et Numides, C.Picard.

Henchir Djaouf.
The discoverer of the ruins is Borgia in 1815 AD. He called it Gasser or Gussur (= the castle or castles). Inside he found a monument with the inscription EGREGORIUM / XIII. We shall show later that it must be Hr.Djaouf just south of Zaghouan. Borgia has also discovered a mausoleum, which he described as Punic. In 1963 AD. Poinssot and Salomonson renewed the expedition and still find such a variety of aeolian capitals.
Bibl.:Henchir Djaouf C.Poinssot & JWSalomonson,  Archaeological Notices
         un monument inconnue XLIV 1963, page 60 ff.

 De engelse tekst is geen exacte vertaling van de oorspronkelijke nederlandse versie!