maandag 8 juni 2015

Tanit: hulppriesteres

Tanit: Een oosterse huilpriesters?
=======================
Een hiëroglyphisch-luwische inscriptie uit Til Barsip (hoofdstad van het stadsstaatje Bit-‘Adini) citeert een gebed van de plaatselijke vorst tot de Stormgod van de hemel. Het houdt een belofte in, dat hij de dochter van de vijand als “taniti” aan de Stormgod zal schenken bij een overwinning in de te verwachten strijd. Zie: J.D.Hawkins (The Luwian Word for Daughter, Zeitschrift für die vergleichende Sprachforshung 92, 1978). E.Lipinski stelt in het tijdschrift Phoenix 28,2 – 1982 voor om de “taniti” van de Stormgod in verband te brengen met Tanit-pene-Baal (Tanit, aangezicht van Baal). “Taniti” zou een Fenicische leenwoord zijn en af te leiden van het werkwaard “tanne” = klaagliederen uitvoeren. Betekent Tanit dan in feite cultuszangeres of huilpriesteres voor het aanschijn van Baal? En evolueerde Tanit van cultische functie op den duur naar een heuse godinnenaam?
Over de daadwerkelijke verspreiding van de godin Tanit in het oosten gaat een volgende bijdrage.


Tanit: An oriental crying priestess ?
=========================
A hiëroglyphic-Luwian inscription Til Barsip (capital of the city-state Bit'Adini) quotes a prayer from the local ruler to the Storm God of heaven. It holds a promise that he will give the daughter of the enemy as "taniti" to the Storm God if he will bestow a victory in the expected battle. See: J.D.Hawkins (The Luwian Word for Daughter, Zeitschrift für die Vergleichende Sprachforschung 92, 1978). E.Lipinski proposes in the journal Phoenix 28.2 - 1982 to relate the "taniti" of the Storm God with Tanit-pene-Baal (Tanit, face of Baal). "Taniti" would be a Phoenician loanword and that can be distracted from the work worth "tanne" = perform lamentations. Does Tanit than actually mean a cult singer or cry priestess at the presence of Baal? And evolved Tanit of cultic function eventually to a real godessesname?
On the effective dissemination of the goddess Tanit in the east is another following contribution.

ncfps